© Powered by SiteSpirit

 
logo.png

Actualiteiten

symposium beroepsonderwijs

26 november 2010 Jaarvergadering Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht

Op 26 november 2010 vond het symposium plaats naar aanleiding van het pre advies Beroepsonderwijs op het snijvlak van vmbo en mbo van Renée van Schoonhoven met coreferaten van Peter Lourens en Annie Wigger. In de bijdrage van Annie Wigger wordt een aantal ontwikkelingen op het terrein van de onderwijswetgeving besproken met betrekking tot het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Bestuurlijke samenwerking tussen het voorgezet onderwijs en het middelbaar onderwijs leidt tot een aantal praktische en juridische problemen voor de medezeggenschap en de toepassing van de cao's. In deze bijdrage wordt een suggesties voor mogelijke oplossingen gedaan.


Landelijke commissie medezeggenschap van deelnemers en ouders in het middelbaar beroepsonderwijs

Per 1 maart 2011 is Annie Wigger benoemd als plaatsvervangend voorzitter Landelijke  Geschillencommissie medezeggenschap van deelnemers en ouders in het middelbaar beroepsonderwijs In de Wet educatie en beroepsonderwijs is bepaald dat er een Landelijke Geschillencommissie medezeggenschap van deelnemers en ouders MBO is waarvan de leden worden benoemd door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteiten.   Samenstelling van de Commissie: prof. mr. D. Mentink, voorzitter mr. A.M.T. Wigger, plaatsvervangend voorzitter H.M. van der Linden, lid, voordracht MBO Raad A.J.N. Vonken, lid, voordracht JOB drs. M.J.M. Hodes, plaatsvervangend lid, voordracht JOB.    


Tomatenlaan 6h – 2548 AJ Den Haag   |   T. 070-415 02 21   |   F. 070-415 02 22   |   E. info@amtwigger.nl