© Powered by SiteSpirit

 
logo.png

Kennismaking

anniewigger.jpg

Sinds de voltooiing van mijn studie Nederlands recht in Nijmegen heb ik een brede werkervaring opgedaan op verschillende rechtsgebieden in de advocatuur en politiek. Vanaf 2003 richt ik mij op het ambtenarenrecht en arbeidsrecht. In 2007 heb ik me gevestigd als zelfstandig advocaat met als specialisatie ambtenarenrecht, arbeidsrecht en onderwijsrecht. Sinds 2008 ben ik NMI-geregistreerd mediator.
 
Naast mijn werk verricht ik een aantal nevenactiviteiten.  

Lid Commissie van Bezwaar en Beroep van de Raad voor de Rechtsbijstand (Amsterdam)

Lid van de Commissie borgstellingen en garanties van het Waarborgfonds Kinderopvang te Eindhoven

Lid van de Bezwarencommissie bank- en hypotheekzaken van het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening

Voorzitter interne bezwarencommissie onderwijsorganisatie Amarantis

Plaatsvervangend voorzitter Landelijke commissie medezeggenschap deelnemers en ouders in het middelbaar beroepsonderwijs

Secretaris van het bestuur van Stichting Museum Rijswijk.  Tomatenlaan 6h Ė 2548 AJ Den Haag   |   T. 070-415 02 21   |   F. 070-415 02 22   |   E. info@amtwigger.nl