© Powered by SiteSpirit

 
logo.png

Visie

Werk is van groot belang voor mensen in iedere positie. Het biedt niet alleen inkomen, maar ook mogelijkheden voor persoonlijke ontplooiing en zinvolle contacten. Reorganisaties, conflicten tussen werkgever en werknemer of tussen werknemers onderling, ziekte en arbeidsongeschiktheid, hebben daarom vaak ingrijpende gevolgen zowel voor de organisatie als voor de individuele medewerker. Niet alleen de kwaliteit van het werk kan eronder lijden, maar ook het welzijn van alle betrokkenen. Des te belangrijker is een verantwoorde conflictoplossing. Ook de medezeggenschap in een instelling of onderneming gedijt beter in een oplossingsgerichte cultuur. Als advocaat en mediator wil ik hier met mijn werkwijze aan bijdragen.Tomatenlaan 6h 2548 AJ Den Haag   |   T. 070-415 02 21   |   F. 070-415 02 22   |   E. info@amtwigger.nl