© Powered by SiteSpirit

 
logo.png

Werkterrein

Mijn specialisaties zijn arbeidsrecht, ambtenarenrecht en onderwijsrecht. Op deze terreinen beschik ik over specifieke kennis, deskundigheid en ervaring.


Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht geldt voor alle maatschappelijke sectoren behalve de overheid. Aanpassing van arbeidsvoorwaarden, wijziging van de werkzaamheden, ziekte en arbeidsongeschiktheid en conflicten op het werk en ontslag kunnen veel lastige - vragen oproepen. Een goed juridisch advies is dan onmisbaar. Ook bij vragen op het terrein van gelijke behandeling (mannen- en vrouwen, op grond van handicap of chronische ziekte en leeftijd) zal ik u graag adviseren.


Ambtenarenrecht

Ambtenaren hebben een eigen rechtspositie. De verschillende overheidssectoren hebben ieder hun eigen rechtspositionele regelingen. In plaats van het civiele procesrecht geldt hier het bestuursprocesrecht.


Onderwijsrecht

In het onderwijs is veelal het gewone arbeidsrecht van toepassing. Wel gelden er bij ontslag en geschillen afwijkende procedures. De medezeggenschap in het onderwijs verschilt ook van die in het bedrijfsleven en bij de overheid.
Tomatenlaan 6h 2548 AJ Den Haag   |   T. 070-415 02 21   |   F. 070-415 02 22   |   E. info@amtwigger.nl