© Powered by SiteSpirit

 
logo.png

Werkwijze

Ik sta u als werkgever of werknemer met een arbeidsrechtelijk probleem of arbeidsconflict liefst zo vroeg mogelijk bij. Mijn streven is tot een schikking te komen waarmee alle partijen tevreden kunnen zijn, een minnelijke regeling. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan sta ik u bij in de procedure bij de rechter of bij een bezwaar- of geschillencommissie.

U kunt mij ook vragen als mediator op te treden.
 
Mijn kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Tarieven zijn op aanvraag beschikbaar.


Minnelijke regeling of procedure?

De ervaring leert dat een juridische procedure vaak onvermijdelijk wordt wanneer een geschil lange tijd sleept. In dat proces verharden zich de standpunten, met veelal schade voor beide partijen. Daarom streef ik ernaar te voorkomen dat een arbeidsconflict escaleert. Soms hebben partijen aan een enkel gesprek genoeg om zicht te krijgen op de verdere mogelijkheden, en kunnen ze daarna de kwestie verder zelf kunnen oplossen. Een procedure bij de rechter zie ik als uiterste stap in een conflict.
 
Soms is een conflict echter zo geëscaleerd of zijn de verwijten zo ernstig dat onmiddellijk optreden noodzakelijk is, in de vorm van een disciplinaire maatregel of ontslag. Bijvoorbeeld in geval van fraude, gemankeerde integriteit of verwijtbaar disfunctioneren. Ook dan is tijdig juridisch advies van groot belang. Want een verkeerde stap kan vergaande juridische gevolgen hebben.


Tomatenlaan 6h – 2548 AJ Den Haag   |   T. 070-415 02 21   |   F. 070-415 02 22   |   E. info@amtwigger.nl